"Opracowanie innowacyjnego urządzenia i systemu zarządzania urządzeniami grzewczymi z wykorzystaniem koncepcji Internetu Rzeczy"

data publikacji: 03.02.2020

 

Termin składania ofert:

10.02.2020

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferent powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

Wiadomość powinna być zatytułowana „OFERTA na realizację usługi B+R ­– Voucher badawczy”

  • pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowana do Zamawiającego i opisana w sposób następujący:

Oferent:

Zamawiający:

IMAGIT Małgorzata Rogacewicz

Otorowo 21

86-050 Solec Kujawski

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonanie usługi badawczo–rozwojowej pn. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia i systemu zarządzania urządzeniami grzewczymi z wykorzystaniem koncepcji Internetu Rzeczy.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@imagit.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Rogacewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

725 848 248

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu zarządzania obiegami centralnego ogrzewania i/lub klimatyzacji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Kod CPV i jego nazwa

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Załączniki

1. Pełna treść zapytania ofertowego

2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczno–funkcjonalna systemu zarządzania obiegami centralnego ogrzewania i/lub klimatyzacji.

3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia

5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Informacja o wybranym wykonawcy 

Rozstrzygnięte 11.02.2020

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85-220 Bydgoszcz
Data wpłynięcia: 06.02.2020
Cena na część I: 47.500 zł netto (58.425 zł brutto)

Cena na część II: 47.500 zł netto (58.425 zł brutto)